OSP Łososina Górna JOT KSRG

Przejdź do treści

Menu główne:

Z życia jednostki

 O s t r z e ż e n i a   p o g o d o w e :

 F a c e b o o k :

Ostrzeżenia dla miejscowości:

Ostrzeżenia dla Polski:

Mapa ostrzeżeń dla Polski

N a b ó r :

 S t a t y s t y k i   2 0 1 6:

Pożary

13

Wypadki

4

Alarmy fałszywe

0

Zagrożenia miejscowe

4

Zabezpieczenia

7

Ćwiczenia i prewencje

6

R a z e m :

34

 A k t u a l n o ś c i :

 G a l e r i a  z d j ę ć :

23-09-2016
Ćwiczenia
Typ:
Ćwiczenia
Data rozpoczęcia:
23 września 2016, godz. 17:30
Obiekt:-
Opis:Ćwiczenia gminne.
Miejscowość:  Młynne
22-09-2016
Wyjazd do pożaru
Typ:
Wezwanie do pożaru
Data rozpoczęcia:
22 września 2016, godz. 14:20
Obiekt:Budynek mieszkalny
Opis:
Pożar na poddaszu budynku mieszkalnego.
Więcej na: http://www.limanowa.in/wydarzenia/news,32991.html

Miejscowość:  Limanowa
21-09-2016
Wyjazd do wypadku
Typ:
Wezwanie do wypadku
Data rozpoczęcia:
21 września 2016, godz. 21:30
Obiekt:Samochód osobowy
Opis:Wezwanie o godzinie do zderzenia samochodu osobowego ze słupem telefonicznym w miejscowości Młynne. Brak osób poszkodowanych - ucierpiał tylko samochód. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.
Miejscowość:  Młynne
16-09-2016
Ćwiczenia
Typ:
Ćwiczenia
Data rozpoczęcia:
16 września 2016, godz. 10:00
Obiekt:Obiekt handlowy
Opis:
Ćwiczenia w nowym budynku handlowym. Zapoznanie z obiektem.

Miejscowość:  Limanowa
26-08-2016
Zagrożenie miejscowe
Typ:
Zagrożenie miejscowe
Data rozpoczęcia:
26 sierpnia 2016, godz. 20:00
Obiekt:Budynek gospodarczy
Opis:Wezwanie do usunięcia gniazda szerszeni. Starsza osoba wcześniej użądlona przez te owady, została przewieziona do szpiatala.
Miejscowość:  Młynne
02-08-2016
Wyjazd do wypadku
Typ:
Wezwanie do wypadku
Data rozpoczęcia:
2 sierpień 2016, godz. 14:10
Obiekt:Samochody
Opis:Zderzenie samochodu osobowego z busem.
Więcej na:
http://www.limanowa.in/wydarzenia/kronika-policyjna,32023.html
Miejscowość:  Siekierczyna
17-07-2016
Zagrożenie miejscowe
Typ:
Zagrożenie miejscowe
Data rozpoczęcia:
17 lipiec 2016, godz. 18:55
Obiekt:Linia telefoniczna
Opis:
Usunięcie złamanych konarów drzewa z lini telefonicznej

Miejscowość:  Limanowa
14-07-2016
Zabezpieczenie
Typ:
Zabezpieczenie
Data rozpoczęcia:
14 lipiec 2016, godz. 15:00
Obiekt:Limanowa, ul. Piłsudskiego
Opis:
Zabezpieczenie wyścigu Tour De Pologne

Miejscowość:  Limanowa
01-07-2016
Zabezpieczenie
Typ:
Zabezpieczenie
Data rozpoczęcia:
01 lipiec 2016, godz. 17:40
Obiekt:Limanowa
Opis:
Zabezpieczenie operacyjne

Miejscowość:  Limanowa
28-06-2016
Wyjazd do pożaru
Typ:
Wezwanie do pożaru
Data rozpoczęcia:
28 czerwiec 2016, godz. 21:20
Obiekt:Nieużytki
Opis:
Pożar nieużytków oraz altanki

Miejscowość:  Walowa Góra
31-05-2016
Plama oleju
Typ:
Wezwanie do plamy oleju na jezdni
Data rozpoczęcia:
31 maj 2016, godz. 18:20
Obiekt:Droga
Opis:
Plama oleju na jezdni

Miejscowość:  Stara Wieś
31-05-2016
Wyjazd do pożaru
Typ:
Wezwanie do pożaru
Data rozpoczęcia:
31 maj 2016, godz. 16:20
Obiekt:Budynek mieszkalny
Opis:
Pożar domu mieszkalnego w miejscowości Męcina.
Więcej na: http://limanowa.in/wydarzenia/news;gwaltowna-burza-i-pozary-dwie-osoby-trafily-do-szpitala,30852.html

Miejscowość:  Męcina
31-05-2016
Wyjazd do wypadku
Typ:
Wezwanie do wypadku
Data rozpoczęcia:
31 maj 2016, godz. 16:10
Obiekt:Samochody
Opis:Zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką.
Więcej na: http://www.limanowa.in/wydarzenia/news,30851.html
Miejscowość:  Podłopień
20-05-2016
Wizyta Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
Data 20 maja 2016 r. w naszej jednostce zostanie zapisana, jako szczególna i wyjątkowa.
Tego dnia Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Stanisław Nowak - na zaproszenie Zarządu naszej straży - wizytował jednostkę OSP Łososina Górna.
Komendant odwiedził naszą jednostkę bezpośrednio po uroczystym Powiatowym Dniu Strażaka w Limanowej.
Podczas wizyty komendantowi towarzyszyli: Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa Wacław Zoń, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej bryg. Janusz Kurzeja, Naczelnik wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych KP PSP w Limanowej st. kpt. Andrzej Jurowicz.
Wyjątkowego gościa powitali członkowie władz OSP oraz sami strażacy ochotnicy zgromadzeni przed budynkiem remizy.
Wizyta Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP była okazją do zapoznania się z wyposażeniem oraz potencjałem osobowym, czyli podstawowymi elementami wpływającymi na gotowość operacyjną jednostki, jak i okazją do zapoznania się z obiektem remizy.
Wizyta ta była również okazją do spotkania ze strażakami ochotnikami pełniącymi bezinteresowną służbę w obronie życia, zdrowia i mienia bliźniego - zgodnie z zawołaniem „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
Wizyta rozpoczęła się w garażach Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP Łososina Górna od przeglądu samochodów bojowych i wyposażenia oraz zapoznania się z warunkami, w których strażacy pozostają w gotowości bojowej np. w czasie pełnienia zabezpieczenia terenu (szatnia, pomieszczenie socjalne).
Następnie Małopolski Komendant Wojewódzki wizytował cały budynek remizy. W trakcie wizyty na dużej sali trwały przygotowania i prace prowadzone przez naszych druhów do IV Zjazdu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Limanowej, który gościliśmy w naszej remizie. Podobnie w kuchni i na zapleczu kuchennym prace przygotowawcze do Zjazdu prowadziły Panie z KGW. W związku z tym, iż nasza OSP współpracuje z różnymi stowarzyszeniami, grupami i instytucjami na różnych płaszczyznach i w obrębie wielu sfer religijnych, patriotycznych i społecznych, w naszej remizie odbywają się również próby Orkiestry Parafialnej pod przewodnictwem kierownika orkiestry i dyrygenta Pana Czesława Koza. W czasie wizyty Komendanta orkiestra sprawiła miłą niespodziankę naszemu Gościowi. Komendant był mile zaskoczony wykonanym przez orkiestrę dla Niego utworem Marsz Airbus.
W dalszej części wizyty Komendant Stanisław Nowak oraz towarzyszący Mu goście spotkali się z członkami Zarządu naszej OSP: Prezesem dh Marcinem Gołuszka , Wiceprezesem dh Władysławem Michura, Naczelnikiem dh Rafałem Ryś, Zastępcą Naczelnika dh Józefem Podgórny, Skarbnikiem dh Piotrem Kęska i Gospodarzem dh Henrykiem Wiktor - w celu omówienia możliwości dofinansowań na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, omawiano również sprawy ewentualnego montażu finansowego i jego źródeł.
Na zakończenie wizyty Prezes OSP Łososina Górna wyraził podziękowania i wdzięczność za możliwość spotkania oraz wizytę Pana Komendanta w naszej remizie, za ten piękny gest wobec naszych strażaków oraz jednostki, za docenienie ochotniczego pożarnictwa.
Po raz pierwszy w historii naszej jednostki mieliśmy przyjemność gościć Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w naszych skromnych progach. To ogromny zaszczyt i wielkie przeżycie dla nas wszystkich strażaków.
15-05-2016
Dzień Strażaka 2016 r.
Niedziela 15.05.2016 r. to dzień, który zgromadził strażaków OSP w Łososinie Górnej na wspólnej uroczystości z okazji wspomnienia Św. Floriana. Tradycyjnie uroczystość ta w naszej jednostce poświęcona jest pamięci zmarłym strażakom. Cyklicznie spotykamy się, co roku w jednym z kościołów na terenie sekcji: Łososina Górna, Sowliny i Młynne. W tym roku uroczysta Msza Św. w intencji zmarłych strażaków odbyła się w kościele pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. dr Kazimierz Fąfara. Uroczystość ubogaciła oprawą muzyczną Orkiestra Parafialna pod przewodnictwem kierownika orkiestry i dyrygenta Pana Czesława Koza. Po Mszy Św. na cmentarzu strażacy oddali hołd swoim zmarłym kolegom i koleżankom – świętej pamięci druhnom i druhom:
- Michał Dudek
- Stanisław Świątek
- Antoni Walasik
- Tadeusz Kaptur
- Stanisław Garczyński
- Władysław Mrozek
- Konrad Koza
- Michał Pyrc
- Roman Pyrc
- Józef Jajeśnica – zmarły tragicznie w działaniach ratowniczo-gaśniczych
- Stanisław Nowak
- Ludwik Leśniak
- Ks. Jan Żurek
- Marcin Hojda
- Józef Sobczak
- Piotr Piestrzyński
- Władysława Król
- Stanisław Golonka
- Eugeniusz Kulma
- Stanisława Załubska
- Stanisław Sułkowski
- Stanisław Barabasz
- Kazimierz Dudek
- Sabina Dudek
- Stanisław Dudek
- Stanisław Mrózek
- Michał Matyszczak
- Józef Wojtas
- Paweł Walasik
- Bogumił Dudek
- Franciszek Ryś
- Leszek Ryś
- Józef Amanowicz
Strażacy dziękowali Panu Bogu także za wszystkich tych, którzy tworzyli Ochotniczą Straż Pożarną w Łososinie Górnej, którzy przez lata wspierali ją i troszczyli się o jej rozwój, aż po dzień dzisiejszy. Nie sposób wymienić każdego z nich: przedstawicieli władz, sponsorów w osobach lokalnych przedsiębiorców czy wreszcie ochotników, którzy pomagają łososińskiej straży. Modlitwa ta była również wyrazem wdzięczności Panu Bogu za wszystko, co dzięki Niemu udało im się zrobić i osiągnąć.
Ostatnim elementem uroczystości był uroczysty okolicznościowy apel, który odbył się na placu obok remizy. Zarząd złożył życzenia druhnom i druhom, a także na ręce strażaków złożył życzenia rodzinom strażaków i najbliższym. Uroczysty Dzień Strażaka w naszej jednostce był także momentem szczególnych podziękowań dh Genowefie Sroka oraz dh Henrykowi Surma za długoletnią służbę w naszych szeregach oraz za długoletnie pełnienie funkcji w Zarządzie OSP Łososina Górna ( dh G. Sroka pełniła nieprzerwanie funkcję Sekretarza w latach 1992-2016, a dh H. Surma pełnił funkcję Naczelnika w latach 1998-2012). W dowód szczególnego uznania strażacy otrzymali pamiątkowe grawertony. Obok słów uznania i podziękowania strażacy prosili wyróżnionych strażaków o dalsze wsparcie naszej jednostki swoją obecnością, doświadczeniem i bogatą wiedzą.Ćwiczenia LaskowaDzień Strażaka Sowliny 2015 r.Wizyta w szkoleKronikaAkcja krwiodawstwa 2014 r.Ćwiczenia KSRG 2014r.

Dni Gminy Limanowa

Dzieci u strażaków
Dzień Strażaka 2014

Powódź 2014

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego