OSP Łososina Górna JOT KSRG

Przejdź do treści

Menu główne:

Z życia jednostki

 O s t r z e ż e n i a   p o g o d o w e :

 F a c e b o o k :

Ostrzeżenia dla miejscowości:

Ostrzeżenia dla Polski:

Mapa ostrzeżeń dla Polski

N a b ó r :

 S t a t y s t y k i   2 0 1 6:

Pożary

12

Wypadki

2

Alarmy fałszywe

0

Zagrożenia miejscowe

2

Zabezpieczenia

3

Ćwiczenia i prewencje

3

R a z e m :

22

 A k t u a l n o ś c i :

 G a l e r i a  z d j ę ć :

28-06-2016
Wyjazd do pożaru
Typ:
Wezwanie do pożaru
Data rozpoczęcia:
28 czerwiec 2016, godz. 21:20
Obiekt:Nieużytki
Opis:
Pożar nieużytków oraz altanki

Miejscowość:  Walowa Góra
31-05-2016
Plama oleju
Typ:
Wezwanie do plamy oleju na jezdni
Data rozpoczęcia:
31 maj 2016, godz. 18:20
Obiekt:Droga
Opis:
Plama oleju na jezdni

Miejscowość:  Stara Wieś
31-05-2016
Wyjazd do pożaru
Typ:
Wezwanie do pożaru
Data rozpoczęcia:
31 maj 2016, godz. 16:20
Obiekt:Budynek mieszkalny
Opis:
Pożar domu mieszkalnego w miejscowości Męcina.
Więcej na: http://limanowa.in/wydarzenia/news;gwaltowna-burza-i-pozary-dwie-osoby-trafily-do-szpitala,30852.html

Miejscowość:  Męcina
31-05-2016
Wyjazd do wypadku
Typ:
Wezwanie do wypadku
Data rozpoczęcia:
31 maj 2016, godz. 16:10
Obiekt:Samochody
Opis:Zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką.
Więcej na: http://www.limanowa.in/wydarzenia/news,30851.html
Miejscowość:  Podłopień
20-05-2016
Wizyta Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
Data 20 maja 2016 r. w naszej jednostce zostanie zapisana, jako szczególna i wyjątkowa.
Tego dnia Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Stanisław Nowak - na zaproszenie Zarządu naszej straży - wizytował jednostkę OSP Łososina Górna.
Komendant odwiedził naszą jednostkę bezpośrednio po uroczystym Powiatowym Dniu Strażaka w Limanowej.
Podczas wizyty komendantowi towarzyszyli: Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa Wacław Zoń, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej bryg. Janusz Kurzeja, Naczelnik wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych KP PSP w Limanowej st. kpt. Andrzej Jurowicz.
Wyjątkowego gościa powitali członkowie władz OSP oraz sami strażacy ochotnicy zgromadzeni przed budynkiem remizy.
Wizyta Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP była okazją do zapoznania się z wyposażeniem oraz potencjałem osobowym, czyli podstawowymi elementami wpływającymi na gotowość operacyjną jednostki, jak i okazją do zapoznania się z obiektem remizy.
Wizyta ta była również okazją do spotkania ze strażakami ochotnikami pełniącymi bezinteresowną służbę w obronie życia, zdrowia i mienia bliźniego - zgodnie z zawołaniem „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
Wizyta rozpoczęła się w garażach Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP Łososina Górna od przeglądu samochodów bojowych i wyposażenia oraz zapoznania się z warunkami, w których strażacy pozostają w gotowości bojowej np. w czasie pełnienia zabezpieczenia terenu (szatnia, pomieszczenie socjalne).
Następnie Małopolski Komendant Wojewódzki wizytował cały budynek remizy. W trakcie wizyty na dużej sali trwały przygotowania i prace prowadzone przez naszych druhów do IV Zjazdu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Limanowej, który gościliśmy w naszej remizie. Podobnie w kuchni i na zapleczu kuchennym prace przygotowawcze do Zjazdu prowadziły Panie z KGW. W związku z tym, iż nasza OSP współpracuje z różnymi stowarzyszeniami, grupami i instytucjami na różnych płaszczyznach i w obrębie wielu sfer religijnych, patriotycznych i społecznych, w naszej remizie odbywają się również próby Orkiestry Parafialnej pod przewodnictwem kierownika orkiestry i dyrygenta Pana Czesława Koza. W czasie wizyty Komendanta orkiestra sprawiła miłą niespodziankę naszemu Gościowi. Komendant był mile zaskoczony wykonanym przez orkiestrę dla Niego utworem Marsz Airbus.
W dalszej części wizyty Komendant Stanisław Nowak oraz towarzyszący Mu goście spotkali się z członkami Zarządu naszej OSP: Prezesem dh Marcinem Gołuszka , Wiceprezesem dh Władysławem Michura, Naczelnikiem dh Rafałem Ryś, Zastępcą Naczelnika dh Józefem Podgórny, Skarbnikiem dh Piotrem Kęska i Gospodarzem dh Henrykiem Wiktor - w celu omówienia możliwości dofinansowań na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, omawiano również sprawy ewentualnego montażu finansowego i jego źródeł.
Na zakończenie wizyty Prezes OSP Łososina Górna wyraził podziękowania i wdzięczność za możliwość spotkania oraz wizytę Pana Komendanta w naszej remizie, za ten piękny gest wobec naszych strażaków oraz jednostki, za docenienie ochotniczego pożarnictwa.
Po raz pierwszy w historii naszej jednostki mieliśmy przyjemność gościć Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w naszych skromnych progach. To ogromny zaszczyt i wielkie przeżycie dla nas wszystkich strażaków.
15-05-2016
Dzień Strażaka 2016 r.
Niedziela 15.05.2016 r. to dzień, który zgromadził strażaków OSP w Łososinie Górnej na wspólnej uroczystości z okazji wspomnienia Św. Floriana. Tradycyjnie uroczystość ta w naszej jednostce poświęcona jest pamięci zmarłym strażakom. Cyklicznie spotykamy się, co roku w jednym z kościołów na terenie sekcji: Łososina Górna, Sowliny i Młynne. W tym roku uroczysta Msza Św. w intencji zmarłych strażaków odbyła się w kościele pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. dr Kazimierz Fąfara. Uroczystość ubogaciła oprawą muzyczną Orkiestra Parafialna pod przewodnictwem kierownika orkiestry i dyrygenta Pana Czesława Koza. Po Mszy Św. na cmentarzu strażacy oddali hołd swoim zmarłym kolegom i koleżankom – świętej pamięci druhnom i druhom:
- Michał Dudek
- Stanisław Świątek
- Antoni Walasik
- Tadeusz Kaptur
- Stanisław Garczyński
- Władysław Mrozek
- Konrad Koza
- Michał Pyrc
- Roman Pyrc
- Józef Jajeśnica – zmarły tragicznie w działaniach ratowniczo-gaśniczych
- Stanisław Nowak
- Ludwik Leśniak
- Ks. Jan Żurek
- Marcin Hojda
- Józef Sobczak
- Piotr Piestrzyński
- Władysława Król
- Stanisław Golonka
- Eugeniusz Kulma
- Stanisława Załubska
- Stanisław Sułkowski
- Stanisław Barabasz
- Kazimierz Dudek
- Sabina Dudek
- Stanisław Dudek
- Stanisław Mrózek
- Michał Matyszczak
- Józef Wojtas
- Paweł Walasik
- Bogumił Dudek
- Franciszek Ryś
- Leszek Ryś
- Józef Amanowicz
Strażacy dziękowali Panu Bogu także za wszystkich tych, którzy tworzyli Ochotniczą Straż Pożarną w Łososinie Górnej, którzy przez lata wspierali ją i troszczyli się o jej rozwój, aż po dzień dzisiejszy. Nie sposób wymienić każdego z nich: przedstawicieli władz, sponsorów w osobach lokalnych przedsiębiorców czy wreszcie ochotników, którzy pomagają łososińskiej straży. Modlitwa ta była również wyrazem wdzięczności Panu Bogu za wszystko, co dzięki Niemu udało im się zrobić i osiągnąć.
Ostatnim elementem uroczystości był uroczysty okolicznościowy apel, który odbył się na placu obok remizy. Zarząd złożył życzenia druhnom i druhom, a także na ręce strażaków złożył życzenia rodzinom strażaków i najbliższym. Uroczysty Dzień Strażaka w naszej jednostce był także momentem szczególnych podziękowań dh Genowefie Sroka oraz dh Henrykowi Surma za długoletnią służbę w naszych szeregach oraz za długoletnie pełnienie funkcji w Zarządzie OSP Łososina Górna ( dh G. Sroka pełniła nieprzerwanie funkcję Sekretarza w latach 1992-2016, a dh H. Surma pełnił funkcję Naczelnika w latach 1998-2012). W dowód szczególnego uznania strażacy otrzymali pamiątkowe grawertony. Obok słów uznania i podziękowania strażacy prosili wyróżnionych strażaków o dalsze wsparcie naszej jednostki swoją obecnością, doświadczeniem i bogatą wiedzą.

30-04-2016
Wyjazd do pożaru
Typ:
Wezwanie do pożaru
Data rozpoczęcia:
30 kwiecień 2016, godz. 14:50
Obiekt:Budynek gospodarczy
Opis:
Pożar stodoły w miejscowości Kisielówka. Działania trwały do godziny 16:30.

Miejscowość:  Kisielówka
23-04-2016
Wezwanie do wypadku
Typ:
Wezwanie do wypadku
Data rozpoczęcia:
23 kwiecień 2016, godz. 13:30
Obiekt:Droga wojewódzka
Opis:
Wypadek dwóch samochodów osobowych.


Miejscowość:  Limanowa, ul. Tarnowska
13-04-2016
1050 rocznica Chrztu Polski
Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zachęca wszystkie jednostki OSP do wzięcia udziału w upamiętnieniu 1050 rocznicy Chrztu Polski poprzez zapalenie ognisk wieczorem 14 kwietnia.

Jest to wspólna inicjatywa Związku Podhalan i Związku OSP RP. Patronat nad wydarzeniem objął Prymas Polski abp Wojciech Polak i abp Sławoj Leszek Głódź - Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Strażaków.

Głównym założeniem tej inicjatywy jest przemarsz przez Polskę Ognisk Ducha Świętego polegający na zapaleniu przez strażaków ochotniczych straży pożarnych w dniu 14 kwietnia 2016 r. od godz. 20.00 ognisk w całym kraju. Pierwsze ognisko zapłonie na Giewoncie ostatnie nad brzegiem Bałtyku.

Nasza OSP rozpali jutro ogień na gorze Paproć o godz. 20.05. Zbiórka w remizie o 19.00. Prosimy o liczny udział strażaków z rodzinami oraz znajomych, sąsiadów i wszystkich chętnych.

31-03-2016
Wezwanie do pożaru
Typ:
Wezwanie do pożaru - GBA
Data rozpoczęcia:
31 marzec 2016, godz. 6:09
Obiekt:Blok mieszkalny
Opis:
Pożar instalacji elektrycznej


Miejscowość:  Limanowa
26-03-2016
Zagrożenie miejscowe
Typ:
Zagrożenie miejscowe
Data rozpoczęcia:
26 marzec 2016, godz. 8:38
Obiekt:Droga krajowa
Opis:Neutralizacja plamy oleju na drodze krajowej
Miejscowość:  Limanowa
19-03-2016
Wezwanie do pożaru
Typ:
Wezwanie do pożaru GCBA
Data rozpoczęcia:
19 marzec 2016, godz. 18:25
Obiekt:Budynek mieszkalny
Opis:Pożar domu mieszkalnego. Spaleniu uległo poddasze oraz dach budynku.
Więcej na: http://limanowa.in/wydarzenia/news;pozar-poddasza-200-tys-zl-strat,29228.html
https://youtu.be/J2zxffEnG-A
Miejscowość:  Kobyłczyna
15-03-2016
Wezwanie do pożaru
Typ:
Wezwanie do pożaru
Data rozpoczęcia:
15 marzec 2016, godz. 19:25
Obiekt:Budynek mieszkalny
Opis:Pożar sadzy w budynku mieszklanym
Miejscowość:  Pasierbiec
08-03-2016
Wezwanie do pożaru
Typ:
Wezwanie do pożaru
Data rozpoczęcia:
8 marzec 2016, godz. 16:37
Obiekt:Budynek mieszkalny
Opis:Pożar w budynku mieszklanym
Miejscowość:  Limanowa
27-02-2016
Walne zebranie
W związku z upływem 5-letniej kadencji działalności dotychczasowego  Zarządu OSP w Łososinie Górnej na walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym  dokonano podsumowania mijającego roku oraz przeprowadzono wybory na  członków zarządu na  następną kadencję. Licznie przybyli strażacy  zatwierdzili sprawozdanie z działalności w roku 2015 i przyjęli plan  działalności oraz plan finansowy na rok 2016. Po przeprowadzeniu  wszelkich formalności związanych z przedstawieniem sprawozdań  finansowych, rewizyjnych oraz merytorycznych z przebiegu wszelkich  działań ratowniczo-gaśniczych w minionym roku pozytywnie oceniona  została działalność dotychczasowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład nowo wybranego Zarządu Jednostki OSP Łososina Górna na kolejną 5-letnią kadencję weszli:
Zarząd
Prezes – Gołuszka Marcin
Wiceprezes -Michura Władysław
Wiceprezes – Sułkowski Józef
Naczelnik - Rafał Ryś
Zastępca Naczelnika – Podgórny Józef
Sekretarz – Raczek Ignacy
Skarbnik – Kęska Piotr
Gospodarz – Wiktor Henryk
Członek zarządu – Michura Paweł

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Wróbel Stanisław
Członek – Mrozek Marek
Członek – Dziedzic Piotr

Serdecznie dziękujemy Pani Genowefie Sroce za wieloletnią pracę sekretarza w zarządzie naszej OSP!
17-02-2016
Wezwanie do pożaru
Typ:
Wezwanie do pożaru
Data rozpoczęcia:
17 luty 2016, godz. 15:00
Obiekt:Stolarnia
Opis:Pożar stolarni. W akcji brały udział dwa samochody z naszej jednostki.
Więcej na:
http://limanowa.in/wydarzenia/news,28446.html
Miejscowość:  Męcina
06-02-2016
Zakup miernika wielogazowego
Przez szereg ostatnich lat funkcjonowanie straży pożarnej w naszym kraju zmieniło się o 180 stopni. Na dzień dzisiejszy strażacy już nie tylko gaszą pożary. Obecnie do zadań straży należy też walka z klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, głównie wypadkami komunikacyjnymi. Dużym odsetkiem są działania medyczne. Jednak aby skutecznie wypełniać swoje zadania, strażacy muszą być wyposażeni w specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz ubranie ochronne. Czasy gdzie w samochodzie strażackim były tylko węże pożarnicze i prądownica, minęły więc bezpowrotnie.
Idąc naprzeciw nowym wyzwaniom, zakupiliśmy przenośny miernik wielogazowy przeznaczony do wykrywania metanu (CH4),  siarkowodoru (H2S), tlenku węgla (CO) oraz ubytku tlenu. Miernik posiada trzy rodzaje sygnalizacji (akustyczna, optyczna i wibracyjna) przekroczenia zadanych progów alarmowych. Budowa urządzenia umożliwia stosowanie w strefach zagrożonych wybuchem. Polecany do kontroli skażenia i jakości powietrza m.in.: podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, w studzienkach, kanałach, oraz zbiornikach.
Zakup miernika wiązał się z koniecznością przeprowadzenia sobotniego szkolenia z zakresu obsługi oraz poprawnego odczytu wskazań urządzenia.Ćwiczenia LaskowaDzień Strażaka Sowliny 2015 r.Wizyta w szkoleKronikaAkcja krwiodawstwa 2014 r.Ćwiczenia KSRG 2014r.

Dni Gminy Limanowa

Dzieci u strażaków
Dzień Strażaka 2014

Powódź 2014

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego